Okolie

Výlety do okolia

Mestská Radnica Komárno

Mestská Radnica Komárno

Asi táto budova je najcharakteristickejšou pamiatkou mesta Komárno. Je postavená v neore nesančnom slohu. Na jej mieste stála pôvodná jednoposchodová budova, ktorá bola postavená v roku 1718 v barokovom slohu. Zemetrasenie postihlo aj túto budovu a preto bola prestavaná. Pristavala sa aj veža, ale aj tá bola viackrát zničená opakujúcimi sa katastrofami. V dnešnej forme radnica stojí od roku 1875.

Kostol Sv. Ondreja Komárno

Kostol Sv. Ondreja Komárno

Kostol sv. Ondreja, dominantná stavba mesta Komárno, sa nachádza v centre na Palatínovej ulici. Na mieste dnešného kostola stál pôvodne iný, no na začiatku 18. storočia, keď bolo mesto vo výkvete sa v mestskej rade rozhodlo, že vystavajú nový, väčší kostol. V tej dobe okolo kostola bol katolícky cintorín obkolesený ohradou. K stavbe nového kostola bolo použitých vyše 800 000 tehál zo zbúranej novozámockej pevnosti. Interiér bol vyzdobený freskami maliara Maulpretshca. V roku 1763 mesto posithlo zemetrasenie, pri ktorom sa kostol značne poškodil. Počas histórie kostol prežil množstvo renovacií buď kvôli požiarom alebo po druhej svetovej vojne. K poslednej renovácii došlo v roku 1991 – 1992, kedy sa renovovala strešná konštrukcia. 

Vodný kolový mlyn Tomašíkovo

Vodný kolový mlyn Tomašíkovo

Vodný kolový mlyn pochádza z roku 1895. Nachádza sa v romantickom prostredí na brehu Malého Dunaja, neďaleko obce Tomášikovo. V súčasnosti slúži ako funkčná technická pamiatka ľudového mlynárstva. Na juhu Slovenska patrí ku posledným zachovaným mlynom so spodným náhonom, bez výrazného zásahu do konštrukcie.

Hvezdáreň Hurbanovo

Hvezdáreň Hurbanovo

 

Vyvolalo celosvetovo úsilie o zakladanie moderných a nových astronomických observatórií. Hvezdáreň v Hurbanove patrila na sklonku 19. storočia medzi najlepšie vybavené a svojou prácou najznámejšie astrofyzikálne observatóriá v Európe. Ťažiskom odborného programu hvezdárne bola astrometria, spektroskopia, štúdium fotosféry a chromosféry Slnka, pozorovanie komét a meteorov, fotografovanie hviezdokôp a hmlovín, spektroskopické a spektrálno-fotometrické pozorovania a všetky pozorovania, ktoré možno zahrnúť do astrofyziky. Ďalej to bolo určovanie času pomocou pasážnika pre vlastné potreby hvezdárne i potreby celého Uhorska.

Nádvorie Európy

Nádvorie Európy

Toto nádvorie patrí medzi najväčšie turistické atrakcie Komárna. Má rozlohu 6 500 m2. Je to komplex stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Na námestí sa nachádza aj hudobný pavilón, sochy patrónov Európy, 33 m vysoká vyhliadková veža a katakomby v podzemí, kde vznikol pekný výstavný priestor. Na námestí sa nachádzajú aj sochy patrónov Európy ako napríklad Márie Terézie, Mateja Corvína a iných. Medzi najdominantnejšie stavby nádvoria patrí jednoznačne brána. V strede námestia sa náchadza aj kópia pôvodnej studne, ktorá stála na Hlavnom nádvorí do roku 1878 pred komárňanskou radnicou.

Vodný Mlyn Jelka

Vodný Mlyn Jelka

Tento kolový mlyn v Jelke je považovaný za raritu v strednej Európe. Je to totiž jediný a jedinečný trojpodlažný drevený mlyn v tejto časti Európy. Stojí na ľavom brehu Malého Dunaja. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1894. Mlyn pracoval neuveriteľných 57 rokov. V roku 1992 bola budova zrekonštruovaná a od tej doby je sprístupnený verejnosti. V jej blízkosti sa nachádza táborisko pre vodných turistov, ktorí majú možnosť aj na občerstvenie.

Podunajské Múzeum Komárno

Podunajské Múzeum Komárno

Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárno bolo založené v roku 1886. Tu sa zhromažďovali dostupné dokumenty k napísaniu monografie župy, archeologické a historické pamiatky. V roku 1900 sa tento spolok premenoval na Muzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Vytvorili sa tu štyri oddelenia a to: historické, archeologické, prírodopisné a národopisné. V roku 1911 sa spolok zlúčil so Vzdelávacím spolkom a Župnou knižnicou bol vytvorený Jókaiho vzdelávací a muzeálny spolok. Dnešné sídlo múzea bola vybudované v roku 1913, na základe projektov budapeštianskeho univ. prof. Dezső Hültla.

Trojičný Stĺp V Komárne

Trojičný Stĺp V Komárne

Táto pamiatka patrí k najstarším v meste Komárno. Bol postavený roku 1715, počas povstania Rákócziho, o čom svedčí nápis na južnej strane podstavca. Na vrchole stĺpu je umiestnené súsošie znázorňujúce Svätú Trojicu a korunováciu Panny Márie. K stĺpu sa chodili modliť ľudia počas epidémií. Na podstavci sú postavy piatich svätých: sv. Antona, sv. Sebastiána, sv. Rozálie, sv. Rocha a svätého Františka Xaverského. Na obrube podstavca je vyrytý latinský hexameter s chronogramom o každom svätcovi.

Vodné Dielo Gabčíkovo

Vodné Dielo Gabčíkovo

Vodného dielo Gabčíkovo pôvodne bolo projektované a stavané ako súčasť sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros. Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou, ktorá v roku 1992 vypovedala zmluvu. Po realizácii náhradného riešenia, nazývaného Variant C, s menšou zdržou a prehradením Dunaja pri Čuňove na slovenskom území, v roku 1992 bolo dielo uvedené do prevádzky. Prvotnými cieľmi výstavby vodného diela boli zlepšenie plavebných podmienok, protipovodňová ochrana a výroba elektrickej energie, pritom sa však dôležitosť kládla aj rekreačnému a turistickému využitiu.

Výletná Loď Pluto

Výletná Loď Pluto

Plavba výletnou loďou Pluto po riekach Váh a Dunaj
Ponúkame Vám nový pohľad na mesto Komárno a jeho okolie z vody. Počas plavby môžete obdivovať krásy a pamätihodnosti severného Komárna a južného Komáromu. Okrem samotného mesta Vám naši kapitáni ukážu malebné zátoky a nedotknutú prírodu, ktorá lemuje brehy oboch riek. Súčasťou plavby je aj pútavý výklad o histórií Komárna ako aj Dunaja a Váhu.

Bazilika – Győr

Bazilika – Győr

Pôvodná katedrála bola postavená v 11. storočí v románskom slohu. Počas histórie bola viackrát prestavané. Po vpáde Tatarov sa prestavala do gotického slohu. V 15. storočí János Héderváry dal postaviť k bazilike aj kaplnku. Po vpáde Turkov v 16. storočí sa bazilika značne poškodila a jedna jej veža sa úplne zrútila. V tej dobe bazilika slúžila aj na vojenské účely a to ako sklad zbraní. V 17. storočí sa tiež prestaval, tentoraz do ranného barokového slohu. Poslednou značnou reštauráciou bazilika prešla v rokoch 1968 až 1972. V roku 1996 baziliku navštívil aj pápež Ján Pavol II.

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany

Arborétum je otvorené celoročne, najkrajšie býva zhruba od mája do polovice júna, kedy sú v plnom kvete rododendrony, orgovány či ruže. Každoročne ho navštívi okolo 50 000 záujemcov. Arborétum založil v roku 1892 Štefan Ambrózy-Migazzi. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky. Dnes tu možno nájsť vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín, čím sa arborétum zaraďuje k najväčším v strednej Európe. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Arborétum Mlyňany je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied. 


Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky


NAŠI PARTNERI

ministerstvo travel OOCR Žitný ostrov – Csallóköz

 

Ubytovanie Veľký Meder (2020) Všetky práva vyhradené.