Okolie

Výlety do okolia

Vodné Dielo Gabčíkovo

Popis

Prírodné krásy Dunaja a priľahlých miest môžu záujemcovia spoznávať aj počas výhliadkových plavieb osobnou loďou, ktoré majú pripravené 2 programy okružných plavieb a 4 výhliadkové plavby do Čúňova, Štúrova, Ostrihomu a do Budapešti. Plavba trvá 1 – 5 hodín, podľa dĺžky trasy.

Dunaj ako druhá najdlhšia rieka Európy predstavuje vodnú cestu, ktorej význam ako plavebnej cesty v súčasnosti stúpol aktiváciou prieplavu Rýn – Mohan – Dunaj. Úmerne tomu narástli požiadavky na vytvárania zodpovedajúcej plavebnej dráhy, na brodových úsekoch najmä prehlbovaním koryta a uzatváraním vedľajších ramien. Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo bolo eliminovaných 7 brodových úsekov, zvýšili sa cestovné rýchlosti, bola odstránená plavebná úžina pri Bagomeri a boli vytvorené priaznivé plavebné hĺbky v bratislavskom prístave.

Využitie hydroenergetického potenciálu riek umožňuje ekologicky najčistejšiu výrobu elektrickej energie. Vodné dielo Gabčíkovo zabezpečuje výrobu elektrickej energie v množstve cca 8 % ročnej spotreby SR.

Výstavbou vodných diel na rakúskom úseku Dunaja sa takmer úplne zastavil štrkochod v rieke, v dôsledku toho sa postupne znižovala hladina hlavného koryta. Bočné ramená boli napájané len počas vyšších vodných stavov, väčšinu roka boli poloprázdne a vysychali. Znížením hladiny v Dunaji poklesla aj hladina podzemnej vody na území južných lesov, ktoré tiež začali schnúť. Keďže proces znižovania hladiny pokračoval aj bagrovaním koryta pre udržanie plavebných hĺbok, ramená a lesy po obidvoch stranách Dunaja by neodvratne zanikli. Uvedením vodného diela Gabčíkovo a napúšťacieho objektu do prevádzky sa situácia v uvedených poloprázdnych ramenách a Mošonskom ramene viditeľne zmenila. V ramenách je opäť voda, s ktorou sa do nich vrátil aj život.

Pri obci Vojka nad Dunajom prevádzkuje kompa, ktorá zabezpečuje prepravu ľudí a automobilov osobných i nákladných cez prívodný kanál do Kyselici.

 

170729-13-59-DSCN7650-vodne-dielo-gabcikovo
3884445 1200x
fe489801-72e5-45e2-890e-82e2912f7582
vodne-dielo-gabcikovo-th
vodne-dielo-gabcikovo39184294 (1)
vodne-dielo-gabcikovo39184294
vodne-dielo-gabcikovo43604924
vodne-dielo-gabcikovo44152677
vodne dielo gabcikovo b e6cf4d2af3122e6c
vodne dielo gabcikovo nagymaros b0418eff469fe351
vodne dielo gabcikovo nagymaros d169dc872d0dcc37

 


Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky


NAŠI PARTNERI

ministerstvo travel OOCR Žitný ostrov – Csallóköz

 

Ubytovanie Veľký Meder (2020) Všetky práva vyhradené.