Toto nádvorie patrí medzi najväčšie turistické atrakcie Komárna. Má rozlohu 6 500 m2. Je to komplex stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov.

Galéria súčasného maďarského umenia v Dunajskej Strede predstavuje kolekcie súčasných maďarských umelcov, výber diela umelcov žijúcich v materskej krajine i v rôznych krajinách Európy, ako napríkla

Asi táto budova je najcharakteristickejšou pamiatkou mesta Komárno. Je postavená v neore nesančnom slohu.

Hrad stojí pri sútoku rieky Rába a Dunaj. Patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta Győr. Stavba pochádza zo 14. storočia a dodnes patrí medzi symbolov kresťanstva na území Maďarska.

Kostol sv. Ondreja, dominantná stavba mesta Komárno, sa nachádza v centre na Palatínovej ulici. Na mieste dnešného kostola stál pôvodne iný, no na začiatku 18.

Pôvodná katedrála bola postavená v 11. storočí v románskom slohu. Počas histórie bola viackrát prestavané. Po vpáde Tatarov sa prestavala do gotického slohu.

Patrí do mála zachovaných vodných mlynov so spodným náhonom na Slovensku. V súčasnosti už nepracuje, ale slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na Slovensku.

Arborétum je otvorené celoročne, najkrajšie býva zhruba od mája do polovice júna, kedy sú v plnom kvete rododendrony, orgovány či ruže. Každoročne ho navštívi okolo 50 000 záujemcov.

Hvezdáreň Hurbanovo