VEĽKOMEDERSKÉHO ZDRUŽENIE TURIZMU

PROMENÁDNA Č.1
93201 VEĽKÝ MEDER

PODPORUJE ČINNOSŤ SVOJICH ČLENOV PRI TVORBE A REALIZÁCII KONCEPCIE
ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU NA ÚZEMÍ SVOJEJ PÔSOBNOSTI

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA

KAROL GYŐRY
KAROL GYŐRYPredseda združenia
štatutárny orgán
RENE ROJKO
RENE ROJKOPodpredseda združenia
ALBIN VARGA
ALBIN VARGAČlen predstavensta
PAVEL TARCSI
PAVEL TARCSIČlen predstavensta
RICHARD FORRÓ
RICHARD FORRÓČlen predstavensta
TOMÁŠ FÖLDES
TOMÁŠ FÖLDESČlen predstavensta